Woningontrekking / Samenvoegingsvergunning

Als er een woning boven, onder of ernaast te koop is dan kan dat hét moment zijn om uw woonoppervlak te verdubbelen.  Omdat steden variatie in de woningmarkt willen hebben zodat families de stad niet verlaten, is de mogelijkheid groot om kleinere appartementen samen te voegen.

Het stadsdeel wil het samenvoegen van woningen vaak mogelijk maken onder voorwaarden. Deze voorwaarden zijn per stadsdeel verschillend. Het stadsdeel kan voorwaardestellen waardoor de eigenaar het verlies aan woonruimte compenseert.

Samenvoeging_01

Formulier
Het formulier kunt u bij het stadsdeelkantoor opvragen en invullen. In de meeste gevallen heeft u nodig:

- Tekeningen van de plattegrond en de situatie (kadastraal uittreksel),
- Puntentelling,
- Huurdersverklaring VvE.
- Splitsingtekening en splitsingsakte is NIET verplicht.

 


Kosten

De kosten van de samenvoeging zijn afhankelijk van de koop van de woning, de sloop- en bouwvergunning en de verbouwingskosten afhankelijk van uw wensen. Als u de verbouwing zelf doet, heeft u wel een aannemer nodig voor de constructieve bouw- en sloopaanpassingen.

De belastingdienst ziet het geheel na samenvoeging als één woning waarvoor de rente aftrekbaar is als aangetoond wordt dat de woning door de eigenaar als hoofdverblijf gebruikt wordt. Ook als de woningen niet juridisch zijn samengevoegd.