Vernieuwbouw verklaring Amsterdam

Deze verklaring geeft aan dat de renovatie van het gebouw zo goed gedaan is dat het is te vergelijken met nieuwbouw. In de nieuwe huisvestingsverordening van Amsterdam is geen splitsingsvergunning vereist als er sprake is van ingrijpende vernieuwbouw. Dit betekent dat alles behalve de buitengevels wordt vernieuwd volgens Bouwbesluit. Het gebouw moet aan kwaliteitsklasse 1 voldoen om een verklaring te krijgen. Dit houdt in dat het pand (inclusief funderingen) binnen 40 jaar geen voorzieningen nodig heeft.

Een vernieuwbouwverklaring kan interessant zijn als de kosten van een kostbare splitsingsvergunning heel hoog zijn, bijvoorbeeld: trappenhuis, brandveligheid, geluidseisen, indeling, installaties, fundering moeten allemaal vernieuwd worden.

Er zijn een aantal ontheffingen waardoor het interessant kan worden. Om de ontheffing van de omgevingsvergunning te krijgen moet een bijgevoegde schriftelijke verklaring van het Dagelijks Bestuur van het gemeente er zijn, waarin staat dat er sprake is van ingrijpende vernieuwbouw. De verleende ontheffingen zijn vaak verschillend per gemeente.

- Stedenbouwkundige randvoorwaarden.
- De benodigde vloer tot plafondhoogte is niet te realiseren binnen de bestaande gevelmuren
- De daglichteisen en uitzicht van de bestaande gevelmuren
- De vrije hoogte boven de trap is niet te realiseren binnen het bestaande gebouw
- De geluidsbelasting 40dB(A) binnen de bestaande muren
- Dat er is sprake van een Rijksmonument