Tekeningen

Tekeningen van de plattegrond die aan Bouwbesluit voldoen en een situatietekening bevatten plattegronden en een situatietekening met de kadastrale gegevens volgens NEN 2580 zijn nodig.  Als de woningen ook juridisch samengevoegd worden (niet verplicht)moet de splitsingsakte en splitsingstekening aangepast worden. Er dient ook een verklaring van alle huurders van de samen te voegen / te onttrekken woonruimten te worden, overlegd waaruit blijkt dat zij geen bezwaar hebben tegen de samenvoeging.

NEN 2580

In de NEN 2580 norm wordt onder andere onderscheid gemaakt in Bruto vloeroppervlak (BVO), Netto vloeroppervlak (NVO) en Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). KING rekent conform de NEN 2580 norm. Dit gebeurt met behulp van professionele laserapparatuur.

Bruto_oppervlak_NEN2580

Bron NEN 2580