Vereniging van Eigenaren (VvE)

Voor het realiseren van de samenvoeging heeft u van de Vereniging van Eigenaren toestemming nodig. Op een eerstvolgende ledenvergadering zal een besluit moeten worden genomen over de aanpassing van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. U kunt de voorzitter van de VvE van te voren inlichten zodat het op de agenda komt. De kosten die gemoeid zijn met het realiseren van de samenvoeging komen geheel voor rekening van de samenvoeger.